אא פרגולות עשויה להשתמש באתר בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאיתות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ועוד.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.  חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משף הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אא פרגולות נעזרת בנוסף ב Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Ananlytyics, שירות הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק.  קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירות בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting).  בנוסף, קבצי ה Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש אהבת להמליך לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להינע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.  לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות ״Opt-Out):

זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע.  מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מיידע אותות פעילותך באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

אא פרגולות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות.  אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על כך מודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור.  המשך השימוש באתר לאחר השניוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת.  אם אינך מסכים עם הנוסח במעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדניות העדכנית באמצעות לחיה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה 14/12/2017