פרגולת אלומיניום תלוייה בחיפה

חיפה, על הכרמל

פרגולת אלומיניום תלוייה

עם סנטף BH מוסתר

עמידה ברוחות חזקות עם אחריות לכל החיים