גיל / הרצליה – 13 למאי,2021

שתי פרגולות תלויות בקומה גבוהה.  הצללת רפרפות לבנה עם סנטף לאיטום.  במקום שתי פרגולות עץ.