דן / עיר ימים, נתניה- 1 למרס,2021

התמונות מטה מספרות את סיפור דן / עיר ימים, נתניה- 1 למרס,2021

קומה 18 עם שתי בקשות עיקריות.

  1.  לא להשתמש במנוף עקב העלות הבלתי נסבלת.
  2. פרטיות מלאה מהשכנים שמלמעלה.    

יצרנו סבכות הצללה בתוך קורות הבטון כך שכיוון הרפרפת אכן יוצר את ההפרדה בין המרפסות והכל כמובן מחוזק היטב בברגים מיוחדים המתחברים לבטון כדי להבטיח עמידות גבוהה ברוחות עזות.

בודק...