דן / תל מונד – 11 למאי,2021

התמונות מטה מספרות את סיפור דן / תל מונד – 11 למאי,2021

כאן היתה בקשה להסיר את הפרגולה הישנה, לפנותה לפינת איסוף הגזם, ולהתקין חדשה במקום.

והפרגולה החדשה, עדיין מעץ.

בהזדמנות זו המלצתי לעבוד עם קורות בעלות אופי קונסטרוקטיבי מתאים, ודן ורעייתו בחרו לקבל את המלצותיי וגם ביקשו פרגולה חדשנית, מודרנית יותר אבל שתיתן פתרונות גם לחורף כשגשום וגם לקיץ.

והרי התוצאה.

בודק...