זאב רשל"צ

זאב רשל"ץ

פרגולת הייטק להצללה בין קורות הבטון
עם פרגולה משופעת וסנטף BH מעל