יעל הוד השרון

יעל הוד השרון

פרגולת אלומיניום בקומה גבוהה
עמידה ברוחות חזקות
עם אישור קונסטרוקטור
עומדת החוק הפרגולות ולכן אין צורך בהיתר
הצללה וקירוי גשם