יעל הוד השרון

התמונות מטה מספרות את סיפור יעל הוד השרון

יעל הוד השרון

פרגולת אלומיניום בקומה גבוהה
עמידה ברוחות חזקות
עם אישור קונסטרוקטור
עומדת החוק הפרגולות ולכן אין צורך בהיתר
הצללה וקירוי גשם
בודק...