ליאת / לוד, נתניה- 8 למרס,2021

בדירת גן גדר לפרטיות בשני צבעים שמנת עם פרופיל דמוי עץ 201 גדר תואמת אשר מתפרקת ומשמשת כסוכה כשרה.