עמיר / רמת גן –  25 למאי,2021

התמונות מטה מספרות את סיפור עמיר / רמת גן –  25 למאי,2021

לפניכם הפתרון היחיד להצמדת פרגולה אטומה לגשם לגג רעפים נמוך.
מכיוון שלפרוגלה חייב להיות שיפוע, ולאור העובדה שאנחנו רוצים גובה ותחושת מרחב ולא פרגולה נמוכה מידי, יש להתקין את הפרגולה בצורה הזו.
המים של הרעפים נאספים לתוך מרזב, והפרגולה החדשה מתנקזת קדימה לכיוון המעקה.
במקרה הזה, פרגולת אלומיניום רפרפות בשני צבעים עם סנטף שקוף לאיטום.

בודק...