פרגולה בשוהם

התמונות מטה מספרות את סיפור פרגולה בשוהם

אוהד, שוהם

אלומיניום תלוייה 

עם סנטף לאיטום

בודק...