פרגולת אלומיניום קומה גבוהה גני תקווה

התמונות מטה מספרות את סיפור פרגולת אלומיניום קומה גבוהה גני תקווה

שמעון ומיכאל גני תקווה

שתי פרגולות הייטק תלויות

אצל מיכאל גם סיגרת מסגרת בטון

פעם נוספת, שיתוף פעולה מוצלח ביננו

לשני שכנים צמודים

בודק...