פרגולת אלומיניום תלוייה בבית קרקע

התמונות מטה מספרות את סיפור פרגולת אלומיניום תלוייה בבית קרקע

קדימה

פרגולת הייטק פרופילים 2070

עם סנטף BH שקוף הבולט בכוונה לצורך ניקוז יעיל יותר

בצביעה מיוחדת בתנור בגוון מגורען i14

בודק...