פרגולה מחוברת לרעפים נמוכים

התמונות מטה מספרות את סיפור פרגולה מחוברת לרעפים נמוכים

חיבור פרגולה לגג רעפים נמוך יוצרת בעיה של גובה ושיפוע.

במקרה כזה הצעתי ללקוח להניח את הפרגולה מעל הרעפים

כדי שלא נסיים עם פרגולה נמוכה מידי, וחיברנו את הסנטף 

החדש אל מתחת לשורת הרעפים שמעל כך שהצלחנו לייצר

איטום מלא.  

כאן מדובר במרפסת שתהפוך לחדר בעזרת פרגולת אלומיניום

עם רפרפות וסגירה צדדית הכל בלבן.

לפני

אחרי

בודק...