רועי / קרני שומורן – 14 למאי,2021

התמונות מטה מספרות את סיפור רועי / קרני שומורן – 14 למאי,2021

פרגולה המשמת כסוכה כשרה ללא קירוי נגד גשם, צל, כמו שאתם רואים בתמונה, כל השנה. לפני סוכות, ההצללה (לוחות אלומיניום דמויי עץ) מתפרקת בקלות והפרגולה הופכת לסוכה כשרה.

בודק...