רחל קרית ים פרגולת הייטק 2070

קרית ים

פרגולת הייטק 2070 בצבע קרם

עם סנטף BH מוסתר

ומרזב קדמי