שמחה / אלפי מנשה- 25 למרס,2021

התמונות מטה מספרות את סיפור שמחה / אלפי מנשה- 25 למרס,2021

שוב  – קורות בטון

פיתחנו שיטה להכנסת הצללה לתוך ריבועי הבטון ואז הארכנו את הפרגולה כדי לתת צל נוסף.  לאור המיקום הדרומי הוספנו מצחייה של 45 מעלות.

בודק...