אלי – ירושלים

התמונות מטה מספרות את סיפור אלי – ירושלים

כאן האתגר היה להציע פתרון שגם מטפל בגשם אבל בחלק נוסף הפרגולה גם משמשת כסוכה כשרה.  הצבע הנבחר הוא קרם 1013 והסנטף המותקן הוא סנטף BH.  בהזדמנות זו נזכיר שלכל העובדים שלנו יש תעודה בתוקף של עבודה בגובה, אנחנו אוחזים בביטוח עובדים וביטוח צד שלישי ומספקים את הסחורה באופן מקצועית עם עמידה קפדנית בזמנים.  כמו כן, האחריות שלנו על המוצרים שלנו היא אחריות לכל החיים.

בודק...