סגירת רשתות – טירת כרמל

התמונות מטה מספרות את סיפור סגירת רשתות – טירת כרמל

לאחר שרטוט ולקיחת ההזמנה, חזרנו להתקנה כ 3 שבועות לאחר מיכן עם כל הציוד מוכן לפי ההזמנה בצורה מדויקת.  שתי הרשתות הותקנו כך שתעבודנה ביחד והיה תיאום בפתיחה והסגירה שלהן.  לאחר קידוד השלט העברנו את הלקוחות שיעור מהיר בשימוש במוצר ואנחנו זמינים כמובן למקרה שמבימים הקרובים תהינה שאלות נוספות בהבנת שלל האופציות בהפעלה של הרשתות.  הפתרון הוא כזה שכשיושבים מתחת לפרגולה רואים את הנוף, רואים את החוץ אבל מי שמסתכל מבחוץ הרשת ניראת אטומה לגמרי ולא ניתן לראות מה קורה בפנים.  אין ספק שזה פתרון יוקרתי להיפכת הפרגולה למקום סגור ומוגן.

בודק...